ATM Organics Sp. z o.o.
ul. Pileckiego 67
02-781 Warszawa

NIP: 9512401669
REGON: 363081402

TEL. +48  57 57 426 57

Numer konta:

90 1950 0001 2006 0032 9712 0002

Organ rejestrowy:
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000588496

 

e-mail: info@johnmasters-polska.pl

 

John Masters Organics USA:

https://johnmasters.com/

John Masters Organics  UK:

http://johnmasters.co.uk/

John Masters Organics France:

http://johnmastersorganics.fr/